Rastgele Yazı

FLORYA

FLORYA

FLORYA ( Carduelis chloris ), Fringillidae (ispinozgiller) familyasindan ötücü bir kus türü . 

14 cm uzunlugundaki floryalarin erkekleri disilerinden daha iri, renkleri daha göz alici, ötüsleri de oldukça güzel ve civiltilidir. 

Ağaçlıklı bölgelerde yasayan ve üreme mevsimleri dışında gruplar oluşturan Floryaların baslıca besini tohumlardır. Palearktik bölgede geniş bir dağılım gösteren Floryalar, Anadolu ‘nun Doğu ve Güneydoğu bölgeleri dışındaki bütün yörelerinde ürer, kisin göç sırasında hemen her yerde çok sayıda görülür. 

Florya 14 cm uzunluğunda olup sakaya göre dahi iri yapılıdır. Rengi genel olarak kirli yeşildir. Erkeğinin göğsü sarımtırak , kuyruk ve kanat kenarları limon sarısıdır. Dişi belirgin biçimde ufak ve kahverengi-yeşildir. Floryanın üreme bölgesi de hemen hemen sakanınkiyle aynıdır. Florya da saka kuşu gibi ağaçlık çayırlarda, bahçelerde bulunduğu gibi sakanın pek tercih etmediği orman kenarlarında da görülür. Florya yuvasını genellikle saka gibi yükseğe yapmaz, fakat sık çalıların arasına yaptığı yuvasını iyi gizler. Dişi 4-6 yumurta yapar ve bir mevsimde 2-3, ender olarak 4 kere kuluçkaya yatar. Florya adı Rumca yeşil anlamına gelen floros kelimesinden gelir Eski kuşçuların çoğu Florya yerine flürye de derler. 

Florya ötüşü ve nağmeleri 

Florya’nın esas ötüşü makara çekme tarzındadır. Başlıca makara çeşitleri kurbağa makarası, canalya makarası ve ebabil makarasıdır. Görüldüğü gibi her üç makara çeşidi de başka hayvanların ötüşlerine benzetilerek adlandırılmıştır. Kurbağa malûm. Canalya (aslı Rumca caneli) Emberizidae (Kiraz kuşları) familyasından, bilimsel adı Emberiza citrinella olan, tohumla beslenen, açık arazide yaşayan küçük bir kuştur. Yazın özellikle Trakya’nın kuzeyinde ürer. Kışın diğer bölgelerde de görülür. Ebabiller ise eskiden kayalıklarda bulunurken günümüzde daha çok büyük şehirlerde yaşayan, ilk bakışta kırlangıca benzeyen kuşlardır (Apopidae familyası). 

Kurbağa makarasının alt çeşitlerinden tor kurbağası, yuvarlak kurbağa ve düz kurbağa makbul olanlardır. En makbulü de tor kurbağasıdır. Basık kurbağa ve çır kurbağası ise makbul olmayan kurbağalardır. Canalyanın “cucucu”, “cicici”, kaba canalya gibi çeşitleri vardır. 

Florya’nın makbul makaraları arasında bir de “lülü” vardır ki en makbulü kabul edilen bu ötüşün 15-20 yıldan beri duyulmadığı, unutulduğu söylenmektedir. 

Florya’nın ötüşü makara olduğu için hem ötüşün güzelliği, hem de uzunluğu önemlidir. Ötüşün uzunluğu kuşçular arasında “sayı” ile ölçülür. Aşağı yukarı bir sayı yarım saniyedir. Kuş öterken kuşçular içlerinden onar onar sayarlar. 50 sayının üzerinde öten kuşlara “uzun kuş” denir. 200 sayı öten kuşlar olduğu söylenmekteyse de ben bunu ihtiyatla karşılıyorum. Tabiî kuşun uzun ötmesi yanında güzel ötmesi de gerekir. Bir kere makbul makaralarla ötmesi şarttır. Öterken makarayı devirmemesi, yani başka makaraya geçmemesi, indirme bindirme (yani volüm dalgalanması) yapmaması gerekir. Bunlara ”bozuk” denir. Fakat makaraya başladıktan sonra kaldırırsa, yani volümü yükseltirse bu bozuk olmaz, ama ezerse bozuk olur. Florya’nın “ders” devresi 15 Marttan sonra başlar. Ders, kuşun tam ötümden önceki yarım, bölük pörçük ötmesidir. Florya 1.5 ay kadar ders yapar. Ders esnasında makaralarını pişirir. Nisan 15 civarında da “dikilir”, yani makaraya başlar; Ağustos sonuna kadar öter. İşte bu dönem, kuşçuluğun en keyifli dönemidir. 

YEMLENDİRME TARZI

Floryalar beslenme konusunda çok seçicidir.Çok çeşitli yapraklar,çeşitli yosunlar,çeşitli hazır yemler ve bir çok hayvansal gıdayı yerler.Temel gıda maddesi olarak 2 ölçek lahanasız orman(yabani) kuş yemi ile 1 ölçü ispinoz yemini karıştırıyorum.Mevsimine göre (Yazın daha fazla,kışın daha az) yabani tohumlar,ay çekirdeği,kardı tohumu,az yulaf ve çam kozalağı ilave ediyorum.Özlü yem olarak ayçiçeği kullanıyorum.Mevsin durumuna göre yumurtalı yem verilir.Bir tür kanarya yemi kullanıyorum.Bununla hastalık taşıyan yemlere karşı önlem alıyorum ve bunu kuru halde veriyorum.Unlu gıdayı az veriyorum. 

ÜRETİMİ

Floryaların kuluçkaya hazırlanmalarına insan katkısı pek fazla önem taşımaz.Ancak bir çift kuş temin edildikten sonra ve kafese yada salmalara yerleştirildikten sonra kuluçka yerleri yapılır.Bunun için kuru çalılar kullanılır.Kullanılacak materyaller için bir çok varyasyon vardır.Yavruların yetiştirilmesinde gerekli kuluçka yerlerinin sayısı hakkında litaretürde her hangi bir bilgiye rastlamadım.Fakat doğada nasıl ise barınakta da aynı şekilde olması gerektiğine eminim.( DOĞADA:Yuvayı sık çalılıklar arasında,daha ziyade meyve ağaçları,mazılar,köknar ve mürver ağacı çalılıklarında yapar.M.KARABOLAT) İyi bir yemlenme ile daha fazla yumurta ve yavru elde edilir.Benim gözlemlerime göre en geç 4 yumurta yaptıktan sonra kuluçkaya başlamak gerekir. 5.-6.-7. yumurtadan çıkacak yavrular bu gecikmeden dolayı diğer yavrulara karşı zayıf kalırlar.Yemlenme esnasında ki mücadelede başarısız kalarak büyüyemezler.Bu dönemde yemleme yukarıda izah edildiği gibi olmalıdır.Özlü gıdalar ve yeşil gıdalar yiyeceklerin % 50 sini oluşturmalıdır.Kuluçka dönemi yaklaşık iki hafta sürer. (13-14 gün)Yavrular da daha önce söylediğimiz gibi yemlenmelidir.Carduelis yetiştiricileri için en iyi kuluçka kuşu floryadır. 

YAVRULARLA İLGİLİ PROBLEMLER

Maalesef yavru Floryaların yuva dönemlerinde ölümle sonuçlanan ve sebebi bilinmeyen problemler meydana gelmektedir.Bu güzel kuşların büyük bir kısmı hastalanır ve sebebi de bilinmez.Bir gün başka,diğer bir gün başka sebepten hasta olabilirler.Florya sevenler tarafından birçok ihtimal tartışılır.Bazen de ilaçla tedavi yolu denenir. 

Sonuç:Bu bilinmeyen hastalığa karşı gerçek bir tedavi uygulaması yoktur.Münih Üniversitesinde yapılan analizler koli bakterilerine karşı Florya kuşu savunma mekanizmalarının genetik olarak zayıf olduğunu ortaya koymuştur.Yetiştiricilerin tespitlerine göre yavru dönemi ve öncesi,hava ne kadar çok güneşli,kuru ve sıcak olursa hastalığa da o kadar az rastlanmaktadır.Bütün kuşların hastalanması için havanın 2-3 gün yağmurlu olması yeterlidir.Tedbir olarak şunlar yapılmalıdır. 

1-Kuluçkaya başlamadan önce yetiştirme alanının tamamı temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir. 

2-Kuluçka esnasında eski kuşların kokzidioz,parazit tedavisi yapılmalıdır. 

3-Kendi kendine oluşan durumlarda yine kokzidioz tedavisi genç hayvanlara da uygulanmalıdır. 

4-Yavru döneminde kokzidioz tedavisi yine uygulanmalıdır.Kuluçka dönemindeki dezenfektasyon esnasında negatif etkilerden kaçınmak gerekir. 

FLORYALARDA DİŞİ ERKEK AYRIMI 

Yine bütün kuşlarda olduğu gibi Florya kuşlarında Erkek olanların rengi Dişilerine oranla daha belirgin Sarı yeşilimsi renkte ve daha parlak olurlar. Erkek Floryalarda kafa kısmından başlayarak kaş kısmından her iki yana doğru sarı şerit halinde sırt kısmına doğru genelde tüyler sarı parlak ve dişiye oranla daha sarı renktedir. 

Erkek Floryalarda kanat kısmındaki Sarı şeritli kısım parlak sarı ve canlı daha belirgin durumdadır. 

Dişi Floryalarda renkler genelde daha mat ve parlak olmayan renkte baş kısımdan göğüs kısmına doğru bütün tüyler erkeklere oranla mat ve soluk renktedirler. 

Kanatlardaki sarılık soluk ve parlak olmayan biçimdedir. Kanat şeridindeki soluk sarı dışında başka vücut kısmında bir yerde daha parlak sarılık yoktur 

çipil yavruyu anlamanın tak yolu kuşun en uç taki kanat tüyü yani bizim terek diye tabir ettiğimiz tüyün sarılığının canlı ve parlak olmasından anlaya bilirsiniz ayrıca kuyruk tüylerinin canlı ve parlak olması da size ışık tutar..dişilerde bu renkler soluk ve mattır. 

FLORYA KUŞUNU YENI BESLEYENLERIN DIKKAT ETMESI GEREKENLER 

Florya kuşunu yeni beslemeye karar veren arkadaşların ilk önce 27.5x18x28 ebatlarında tahtadan yapılmış bir kafese sahip olması gerekmektedir..bu ölçüler aşağı yukarı 1-2 cm oynaya bilir ama ortalama ölçüler bunlardır.. 

kafesi aldıktan sonra bu kafes ölçülerine uygun kafes örtüleri de vardır bu örtülerden her kafes için bir kaç tane almak lazımdır..yedek örtülerin olması temizlik açısından önemlidir… 

..örtülerin Florya için önemi….Florya kuşumuz diğer kuşlardan biraz daha yabani olması ve toplum kuşu olmasından olmazsa olmazlarımızdandır..çünkü Florya kuşu açık haldeyken ötmez stres yapar korkar bunlar kuşumuzu çok etkilemektedir..örtüde olan kuşlarımız rahatlar dış etkenlerle olan olumsuzluklardan da kurtulur..hava sirkülasyonuna maruz kalmaz yani üşütmez.yerini yadırgamaz yani stres yapmaz..bu sebeple her yerde çok kolay öter..ev den dışarı çıkılacağı zamanlarda özellikle kış aylarda kağıtla kafes paketlenir… 

Florya kuşu besleyenlerin birde özel yapılmış çantalar mevcuttur..bu çantalar bir yerden bir yere gidilirken (kuşçular kahvesi)kullanılır..bu çantalar mukavvadan ve deriden yapılmış Florya kafeslerini içine girecek şekilde yapılan çantalardır..bu tür çantaları kuşumuzu ötüm anında dinlendirme veya bozuk ötmesi durumunda susturmak içinde kullanıldığından Florya kuşunda yeri çok önemlidir.. 

..Florya kuşu kafesinde yandan sürgülü yemliği mevcuttur…bu çekmeceli sürgülü yemliğe normal sade düz yem koyulması gerekmektedir..kapı tarafına bir adet tünek koyulur ve aynı tüneğin yani kafes kapısının sağ tarafına çay bardağı veya normal suluk ile su koyulur.. 

aynı yerin sol tarafına mamalık koyulur ve tercihe göre sol tarafa tüneğe yakın veya yemlik tarafına yakın yere küçük ballık dediğimiz yada mamalık içinde kum konur..kafes iç dizaynnıda bu şekilde yapılır genel olarak…

  • Yazıyı Beğendin mi?  1
Önceki Yazı

Benzer Yazılar

%d blogcu bunu beğendi: