KÜR BAKIM PROĞRAMI

PROFOSYONEL KÜR(BAKIM) PROĞRAMI  1. Gün :  Sanasol şurup (süpervit olabilir) 2. Gün iç parazit ilacı (nilverm/mintiverm/sitraks yadaKontil şurup)  3. Gün elektrolit + 4. Gün zimax toz  5. Gün zimax toz  6. Gün zimax toz  7. Gün zimax toz  8. Gün zimax toz  9. Gün zimax toz  10.Gün zimax toz 

Devam

BAKTERİLERDEN UZAK TUTMAYA YARAYAN VİTAMİNLER

BAKTERİLERİ UZAK TUTMAYA YARAYAN VİTAMİNLER Vitamin İhtiyacının Değerlendirilmesi: Bütün hayvan türleri, çeşitli etmenlerin ve streslerin etkisi altındadır. Buna koşut olarak, canlı yapıda  süregelen metabolik etkinliklerde belli sınırlar içerisinde sürekli değişim halindedir. Ayrıca, aynı  türden hayvan popülasyonları arasında bile vitaminlere karşı dayanıklılık yönünden ayrımlar vardır.  Belirtilen duruma bağlı olarak her türde ve bireysel düzeydeki vitamin ihtiyacında sürekli  dalgalanmalar olabilir. Belirtilen hususlar göz önünde tutulduğunda, ayrı ayrı hayvan türleri için belli  rakamlarla sınırlanan kesin bir ihtiyaç düzeyinin belirlenmesi hemen hemen olanaksızdır. Ancak,  belirli koşullar altında geçerli olabilen ampirik (deney ve gözleme dayalı) değerler saptanabilir.  Hayvanlar üzerinde yapılan geniş boyutlu deneylerle ölçülen değerler bile sadece o denemenin  yapıldığı koşullar çerçevesinde geçerli olabilir. Deney kapsamını ve düzenini belirleyen ölçütler  sonucun yorumunu önemli derecede etkiler. Belirlenen vitamin ihtiyaının ağır koşullarda beslenen  hayvanlara mı, yoksa verim sağlayan hayvanlara veya fizik gücünden yararlanılan hayvanlara mı ait  olduğu hususları, ihtiyacın belirlenmesinde önemli ölçütlerdir. Evcil hayvanlar üzerinde yapılan gözlemler, yüksek düzeylerde verim sağlanabilmesi için, bu minimal  değerlerin anlamlı ölçülerde yükseltilmesi gerektiği gerçeğini ortaya koymuştur. Çeşitli türden  hayvanlarda farklı fizyolojik durumlarına göre günlük vitamin ihtiyacı rasyona katılan besinsel  öğelerdeki var olan vitamin yoğunluklarıyla kabaca saptanabilir. Ne var ki, çeşitli besin maddeleri ve  yemlerde bulunan vitaminlerin farklı şekillerde değerlendirilmesi de günlük ihtiyacın  hesaplanmasında ayrı bir sorun yaratır. Bitkisel besinlerdeki beta‐karoten ve B2 vitamini bölümsel 

Devam