Category:

PEKMEZİN FAYDALARI

PEKMEZ: (bunlar insanlarda görülen etkilerdir ama kuşlar üzerindede görünür sayılar mıktara bağlıdır) PEKMEZ NEDİR? Pekmez üzüm, incir veya dutun ezilerek kaynatılması ile üretilen yoğun, tatlı bir şuruptur. Üzüm pekmezi için, Continue Reading

Posted On :
Category:

MANTAR HASTALIĞI

Fungal (Mantar) Kaynaklı Hastalıklar Aspergilosis Genellikle müzmin form izleyen bir hastalıktır. Belirtileri vücutta ve deride olmak üzere iki gruptur. Performans kaybı, kayıtsızlık, güçsüzlük vardır. Solunum yolları sorunları ile birlikte ishal Continue Reading

Posted On :
Category:

SALLABAŞ HASTALIĞI

sallabaş hastalığı Sallabaş Hastalığı PARAMYXOVİRÜS (SALLABAŞ) PMV-1 kısa ismiyle tanınan bu hastalık güvercin hastalıkları içinde en bulaşıcı ve ağır olanlarından birisidir ve Paratifo ile beraber en fazla güvercin ölümüne yol Continue Reading

Posted On :
Category:

DOĞAL BAKIM

DOĞAL BAKIM DOĞAL BAKIM  BİLGİLENDİRME : Kuşlarda “KUŞ KÖMÜRÜ” kullanımı: Kuş kömürü kuşların ishal olmasını önler. İshal durumlarında ise ishali aynı günde keser. İshali hızlı tedavi etme özelliği vardır. Continue Reading

Posted On :
Category:

KÜR BAKIM PROĞRAMI

PROFOSYONEL KÜR(BAKIM) PROĞRAMI  1. Gün :  Sanasol şurup (süpervit olabilir) 2. Gün iç parazit ilacı (nilverm/mintiverm/sitraks yadaKontil şurup)  3. Gün elektrolit + 4. Gün zimax toz  5. Gün zimax toz  6. Gün zimax toz  7. Gün zimax toz  8. Gün zimax toz  9. Gün zimax toz  10.Gün zimax toz  11.Gün  zolax 50 mg kapsül   12.Gün zolax 50 mg kapsül   13.Gün zolax 50 mg kapsül   14.Gün  sanasol şurup  15.Gün iç parazit ilacı (2. Doz)  16.Gün ercefurly kapsül 17.Gün ercefurly kapsül 18.Gün ercefurly kapsül 19.Gün ercefurly kapsül  20.Gün ercefurly kapsül  Continue Reading

Posted On :
Category:

BAKTERİLERDEN UZAK TUTMAYA YARAYAN VİTAMİNLER

BAKTERİLERİ UZAK TUTMAYA YARAYAN VİTAMİNLER Vitamin İhtiyacının Değerlendirilmesi: Bütün hayvan türleri, çeşitli etmenlerin ve streslerin etkisi altındadır. Buna koşut olarak, canlı yapıda  süregelen metabolik etkinliklerde belli sınırlar içerisinde sürekli değişim halindedir. Ayrıca, aynı  türden hayvan popülasyonları arasında bile vitaminlere karşı dayanıklılık yönünden ayrımlar vardır.  Belirtilen duruma bağlı olarak her türde ve bireysel düzeydeki vitamin ihtiyacında sürekli  dalgalanmalar olabilir. Belirtilen hususlar göz önünde tutulduğunda, ayrı ayrı hayvan türleri için belli  rakamlarla sınırlanan kesin bir ihtiyaç düzeyinin belirlenmesi hemen hemen olanaksızdır. Ancak,  belirli koşullar altında geçerli olabilen ampirik (deney ve gözleme dayalı) değerler saptanabilir.  Hayvanlar üzerinde yapılan geniş boyutlu deneylerle ölçülen değerler bile sadece o denemenin  yapıldığı koşullar çerçevesinde geçerli olabilir. Deney kapsamını ve düzenini belirleyen ölçütler  sonucun yorumunu önemli derecede etkiler. Belirlenen vitamin ihtiyaının ağır koşullarda beslenen  hayvanlara mı, yoksa verim sağlayan hayvanlara veya fizik gücünden yararlanılan hayvanlara mı ait  olduğu hususları, ihtiyacın belirlenmesinde önemli ölçütlerdir. Evcil hayvanlar üzerinde yapılan gözlemler, yüksek düzeylerde verim sağlanabilmesi için, bu minimal  değerlerin anlamlı ölçülerde yükseltilmesi gerektiği gerçeğini ortaya koymuştur. Çeşitli türden  hayvanlarda farklı fizyolojik durumlarına göre günlük vitamin ihtiyacı rasyona katılan besinsel  öğelerdeki var olan vitamin yoğunluklarıyla kabaca saptanabilir. Ne var ki, çeşitli besin maddeleri ve  yemlerde bulunan vitaminlerin farklı şekillerde değerlendirilmesi de günlük ihtiyacın  hesaplanmasında ayrı bir sorun yaratır. Bitkisel besinlerdeki beta‐karoten ve B2 vitamini bölümsel  olarak değerlendirilir. Bu vitaminlerin bitkisel hücrelerin bazı bölüm ve dokularına kuvvetlice  bağlandığı ve sindirim sistemindeki fermentlerin, belirtilen çeşitten vitaminleri tümüyle dokulardan  ayıramadıkları kabul edilir. Öte yandan, doğal kaynaklı vitaminlerin ne oranda değerlendirilebildiği  hususunu kesin rakamlarla değerlendirebilmek zordur. Yukarıda yapılan açıklamaların ışığında evcil hayvanların günlük vitamin ihtiyaçlarına ilişkin şu  genellemeler yapılabilir. Hayvan türleri için saptanan ortalama minimal günlük ihtiyaç değerleri çok  sayıda araştırma sonucuna dayanan rakamsal verilerdir. Bunlar, biyolojik değişmeler ve deneylerle  ilgili hatalar yönünden sadece ortalama değerler olarak kabul edilirler. Bireysel değerler ise bu  ortalamalardan büyük ölçüde ayrım gösterirler. Bu nedenle de, hayvanların vitamin ihtiyaçları  karşılanırken öngörülen miktarlar, en olumsuz koşullar altında bile yetersizlik ortaya çıkmayacak  Continue Reading

Posted On :