Rastgele Yazı

Kategori: Kuş Yetiştiriciliği

İYİ OYUN KUŞU NASIL OLMALIDIR
 1 1155

İYİ OYUN KUŞU NASIL OLMALIDIR

Her oyun kuşu besleyen bu işe gönül veren seyis iyi performanslı kuş beslemek ister peki bu iyi kuş nasıl olur kriterler nelerdir kısaca kendi bildiklerimden...

OYUN KUŞU UÇUM EĞİTİMİ
  1398

OYUN KUŞU UÇUM EĞİTİMİ

Oyun Kuşu Uçum Eğitimi Oyun kuşuna gönül veren herkes iyi uçan ve görevini iyi yerine getiren kuşlara sahip olmak ister. Şimdi elimizde iyi nitelikteki oyun...

Oyun Kuşu Soy Aktarımı
 1 571

Oyun Kuşu Soy Aktarımı

Güvercinlerde soy aktarımı bir önceki neslin özelliklerini bir sonraki nesle aktarımıdır. Bunu araştıran bilim dalı kalıtım bilimi olarak adlandırılır. Bu sadece güvercinler için değil tüm...

Güvercinlerde Besin Dengesi
  358

Güvercinlerde Besin Dengesi

Güvercin Yemi, Bilinen ve uygulanan güvercin besleme yöntemlerinin aksine, güvercinler yalnızca buğday gibi tahıllarla değil farklı çeşitlerdeki tohumlarla beslenmelidir. Bütün canlıların metabolizmalarında olduğu gibi güvercinlerin de...

DÖNME EYLEMİ KONTROL ALTINDA TUTMA
 1 294

DÖNME EYLEMİ KONTROL ALTINDA TUTMA

DÖNME EYLEMİNİ KONTROL ALTINDA TUTMA…         Arkadaşlar, yurdumuza özgün dönücü ırk mensubu güvercinlerimizin hangi soyuna gönül verirsek  verelim ortak amaç performans üstünlüğüne ulaşmak, dönme eylemi esnasındaki dönüşün nefaseti  karşısında yüreğimizde kıpraşmaların hissedilmesi, yıllar geçse dahi izlenmiş harikulade bir performans  anlatımında tüylerimizin ürperiyor olması ortak amaç olmalıdır. Dönücü ırkın kelebek soyu, dönek soyu, oynak soyu, dolapçı soyu, paçalı dönek soyu olsun beslendikleri  bölgelerin yöresel beklentisince, coğrafi yapı, iklim koşulları, rakım ve bölgeye ilk getirilen en vasıflı  olarak kabul edilen ata damızlık güvercinleri, onları üretip eğitiminde geliştiren saygın ustalarının yön  vermesi, peşinden gelen yeni nesile kendi nefsani arzularını kanunmuşçasına empoze etmeleri sonucunda  bölgesel kültürler oluşur.         Kelebeği ele alalım ata kelebekler beyaz ve siyahtır. Bunlar eşlendiğinde yavrular siyah veya beyaz  çıkar. Siyahlar aşağıya doğru oynar, beyazlar ileriye doğru oynar.  Çıkan yavrular tekrar siyah ve beyaza eşlenirse beyazın içinde siyah tüy, siyahın içinde beyaz tüy çıkmaya başlar. Beyazın içinde siyah tüy çıkmış birey tekrar siyaha eşlenince siyah tüy benek şekline geçer.  Siyahın içinde tek bir saz veya tüy çıkmış bireyle beyaz bir birey eşlenirse beyazlık artmaya başlar. Oyun  durumuna bakınca siyah rengin artmasıyla aşağıya doğru çevirmede yetenek artıyor beyaz rengin  artmasıyla ileriye doğru oyunun arttığına tanık oluruz.  Bu eşlemeler esnasında eşit düzeyde siyah ve beyaza sahip fiziki görünümlü bireyler çıktığında çok  hoşumuza gitti ve bunu muhafaza etmek istedik. Renk orantıları en çok benzeyenleri eşlemek suretiyle  anne ve babasına benzeyen yavrular üretilmeye çalışılır. Örtücülükleriyle illaki arada ata kanına çekip  düz beyaz veya düz siyahlarda çıkar. Onlar elenip renk oranları en muntazamlar ayrılarak kümes ...

SAF YETİŞTİRME
  343

SAF YETİŞTİRME

SELEKSİYON YÖNTEMLERİ TEKSEL SELEKSİYON YÖNTEMİ Bu yöntemde, adından da anlaşılacağı gibi ıslahına çalıştığımız özellikler tek tek ele alınır. Örneğin  öncelikle kuşlarımızın uçuculuk özelliklerini geliştirmeye çalışırız. Bu konuda belli bir ilerleme  kaydettikten sonra renk konusunu ele alabiliriz. Yöntem, özellikle tek bir özellikte ilerleme istediğimizde çok etkilidir. Eğer birden fazla özelliği ele  alıyorsak o takdirde yöntem, hedefe ulaşmak için çok uzun bir süre gerektirmesi bakımından  dezavantajlıdır. Diğer bir dezavantajı ise, seçim tek bir özelliğe bakılarak yapıldığı için, damızlığa  ayrılmayanlar içerisinde başka özellikler bakımından çok iyi durumda olan kuşların da bulunabileceği  olasılığıdır. Böylece diğer özellikleri bakımından çok iyi olan kuşlar, ele aldığımız özellik bakımından  yetersiz oldukları için damızlık dışı bırakılacaklardır. BAĞIMSIZ AYIKLAMA YÖNTEMİ Bu yöntemde iyileştirilmesi düşünülen tüm özellikler aynı anda dikkate alınır. Damızlığa ayrılacak  kuşlarda, her bir özellik için belli bir alt sınır tespit edilir. Alt sınırı aşan kuşlar damızlığa ayrılırlar.  Böylece aynı anda birden fazla özellikte ilerleme görülecektir. Ancak özellik bazında görülecek  ilerleme, teksel yönteme nazaran daha yavaş sağlanacaktır. Bu yöntemin önemli bir dezavantajı vardır. Her bir özellik için belli bir alt sınır belirlendiği için, bir  özellik bakımından çok iyi olan, hatta listenin en başında olan bir kuş, diğer bir özelliği açısından  yetersizse damızlık dışı kalacaktır. Bunun yanında öyle özellikler vardır ki birbirleriyle ters ilişkilidirler. Yani, özelliğin birinde yeterli  ilerleme sağlanırken diğerinde gerileme olabilmektedir. Bu olumsuz durum başarıyı baltalayan en  önemli faktörlerden biridir. SELEKSİYON İNDEKSİ (PUANLAMA) YÖNTEMİ Yöntem, bundan önce anlatılan diğer iki yöntemin olumsuz taraflarını bertaraf etmek için  geliştirilmiştir. Yönteme göre, ele alınan özelliklerin öncelikle ağırlıkları belirlenir. Yani özelliğin ...